XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 13 października 2017 roku

 

          

              Zapraszam do wzięcia udziału w XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 13 października 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

      

Projekt porządku obrad:

1.      Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:

  a)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok,

  b)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026.

3.      Zamknięcie obrad sesji.

 

                                     Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                         Mirosława Kobyłka

    

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011