Przedszkola

Publiczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich

Dyrektor mgr Bożena Czajka

ul. Kordeckiego 2A

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611083

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne Przedszkole w Woli Droszewskiej 

Dyrektor mgr Wiesław Kopyciński

Wola Droszewska 45

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7610515

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011