Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie

 

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie
wybranych w wyborach w styczniu 2019 roku

   

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa sołectwa

 

Numer telefonu

1.

Józef Olszewski

Bałdoń

(62) 7611518

2.

  Stanisław Potera

Biała

(62) 7611453

3.

Łukasz Karolak

Borek

-

4.

Irena Harendarz

Godziesze Małe I

(62) 7611361

5.

Lechosław Szuleta

Godziesze Małe II

-

6.

  Ireneusz Garncarz

Godziesze Wielkie

(62) 7611254

7.

  Józef Więcław

Godzieszki

(62) 7611267

8.

Stanisław Sobczyk

Józefów

(62) 7611789

9.

Piotr Bartczak

Kakawa - Kolonia

-

10.

 Jan Gilicki

Kąpie

(62) 7611019

11.

Zdzisław Kij

Końska Wieś

(62) 7611071

12.

Patryk Gilicki

Krzemionka

-

13.

Ryszard Kacperkiewicz

Nowa Kakawa

-

14.

  Andrzej Przerwa

Rafałów

(62) 7610648

15.

  Adam Marczak

Saczyn

-

16.

Sylwester Biernat

Skrzatki

-

17.

  Maria Szymańska

Stara Kakawa

-

18.

Sebastian Augustak

Stobno

-

19.

  Mirosław Majewski

Stobno Siódme

(62) 7611136

20.

  Ryszard Szewc

Takomyśle

(62) 7613246

21.

Ryszarda Wojtynka

Wola Droszewska

-

22.

  Janusz Wojtaszek

Wolica

(62) 7612558

23.

Jacek Płotek

Zadowice

(62) 7610366

24.

Stanisław Marciniak

Zajączki Bankowe

697 572 159

25.

Ryszard Bąk

Żydów

(62) 7613668

    
 

******************************************************

     

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie
wybranych w wyborach w styczniu 2015 roku

   

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa sołectwa

 

Numer telefonu

1.

Olszewski Józef

Bałdoń

(62) 7611518

2.

Potera Stanisław

Biała

(62) 7611453

3.

Urbaniak Leszek

Borek

-

4.

Gilicki Zygmunt

Godziesze Małe
ul. Ostrowska

(62) 7611249

5.

Harendarz Irena

Godziesze Małe
ul. Zadowicka

(62) 7611361

6.

Garncarz Ireneusz

Godziesze Wielkie

(62) 7611254

7.

Więcław Józef

Godzieszki

(62) 7611267

8.

Sobczyk Stanisław

Józefów

(62) 7611789

9.

Bartczak Piotr

Kakawa - Kolonia

-

10.

Gilicki Jan

Kąpie

(62) 7611019

11.

Kij Zdzisław

Końska Wieś

(62) 7611071

12.

Gilicka Magdalena

Krzemionka

(62) 7611216

13.

Maćczak Marian

Nowa Kakawa

(62) 7610657

14.

Przerwa Andrzej

Rafałów

(62) 7610648

15.

Tatarka Elżbieta

Saczyn

(62) 7611808

16.

Bartoszek Józef

Skrzatki

(62) 7611815

17.

Szymańska Maria

Stara Kakawa

-

18.

Różalski Wojciech

Stobno

(62) 7613225

19.

Majewski Mirosław

Stobno Siódme

(62) 7611136

20.

Szewc Ryszard

Takomyśle

(62) 7613246

21.

Łaźniak Józef
od 25.06.2015r.
Łaźniak Zofia

Wola Droszewska

(62) 7610501

22.

Wojtaszek Janusz

Wolica

(62) 7612558

23.

Płotek Jacek

Zadowice

(62) 7610366

24.

Marciniak Stanisław

Zajączki Bankowe

697 572 159

25.

Bąk Ryszard

Żydów

(62) 7613668

 

 

 

 

******************************************************************** 

     

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie

wybranych w wyborach w styczniu 2011 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

Numer telefonu

1.

Olszewski Józef

Bałdoń

(62) 76 11 518

2.

Potera Stanisław

Biała

(62) 76 11 453

3.

Urbaniak Leszek

Borek

-

4.

Gilicki Zygmunt

Godziesze Małe

ul. Ostrowska

(62) 76 11 249

5.

Harendarz Irena

Godziesze Małe

ul. Zadowicka

(62) 76 11 361

6.

Garncarz Ireneusz

Godziesze Wielkie

(62) 76 11 254

7.

Sobczyk Stanisław

Józefów

(62) 76 11 789

8.

Maćczak Marian

Kakawa Nowa

(62) 76 10 657

9.

Kubis  Sławomir

Kakawa Stara

-

10.

Więcław Józef

Godzieszki

(62) 76 11 267

11.

Gilicki Jan

Kąpie

(62) 76 11 019

12.

Wietrzyk Marek

Kakawa Kolonia

(62) 76 10 469

13.

Szymański Zbigniew

Krzemionka

(62) 76 11 194

14.

Biadala Krzysztof

od 23.01.2012 roku

Przerwa Andrzej

Rafałów

(62) 76 10 688

(62) 76 10 648

15.

Tatarka Elżbieta

Saczyn

(62) 76 11 808

16.

Bartoszek Józef

Skrzatki

(62) 76 11 815

17.

Różalski Wojciech

Stobno Wieś

(62) 76 13 225

18.

Szewc Ryszard

Takomyśle

(62) 76 13 246

19.

Szmaj Józef

od 23.11.2011 roku

Majewski Mirosław

Stobno Siódme

(62) 76 11 880

(62) 76 11 136

20.

Łaźniak Józef

Wola Droszewska

(62) 76 10 501

21.

Owczarek Krzysztof

Wolica

(62) 76 12 820

22.

Płotek Jacek

Zadowice

(62) 76 10 366

23.

Łuczak Maksymilian

Zajączki Bankowe

(62) 76 13 264

24.

Kij Zdzisław

Końska Wieś

(62) 76 11 071

25.

Bąk Ryszard

Żydów

(62) 76 13 668

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Copyright Godziesze Wielkie © 2011