Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software