Terminy płatności

Terminy płatności

 

          Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty), za trzy kolejne miesiące, w nastepujących  terminach:   

I wpłata do 10 lipca danego roku - (za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień);

II wpłata do 10 października danego roku - (za miesiące październik, listopad i grudzień);  

III wpłata do 10 lutego danego roku - (za miesiące styczeń, luty i marzec);

IV wpłata do 10 kwietnia danego roku - (kwiecień, maj i czerwiec).