Poziomy recyklingu - sprawozdania

2018

Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

 

Obliczenia do rocznego sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok (korekta)

Lista wiadomości