Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 173/2, 174/2, 175/8, 184, 175/6, 175/7, 270/1, 270/3, 175/1, 176/2, 176/1, 270/6, 270/9, 335, 178/5, 178/1, 178/6, 178/7, 180/2, 270/8, 180/1, 186/2, 186/1, 189/1, 189/2, 192/1, 195/1, 199/1, 199/2, 271/3, 201/1, 201/3, 273, 271/1, 201/7, 204/3, 204/1, 204/4 obręb 0017 Stobno Wieś

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.12.2020                                                                                          Godziesze Wielkie, dnia 07 września 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

 zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej  nN – 0,4 kV na terenie działek nr ewid.  173/2, 174/2, 175/8, 184, 175/6, 175/7, 270/1, 270/3, 175/1, 176/2, 176/1, 270/6, 270/9, 335, 178/5, 178/1, 178/6, 178/7, 180/2, 270/8, 180/1, 186/2, 186/1, 189/1, 189/2, 192/1, 195/1, 199/1, 199/2, 271/3, 201/1, 201/3, 273, 271/1, 201/7, 204/3, 204/1, 204/4 obręb 0017 Stobno Wieś, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                                                      

                                                                                                                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                                   Józef Podłużny