Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c PE dn(Dz) 63 na terenie działek nr ewid. 464, 488/6, 488/5, Wolica

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.5.2021                                                                                    Godziesze Wielkie, dnia 29 marca 2021 r.

                                                                  

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c PE dn(Dz) 63  na terenie działek nr ewid. 464, 488/6, 488/5, obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                Józef Podłużny