Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w miejscowości Saczyn

 

    IK.6733.3.2019                                                                                               Godziesze Wielkie, dnia 27.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 334, 28/13, 28/18, 28/4, 62/9, 742/2, 741, 360/1, 362/1, 361/1, 369/1, obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie.  

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                           Józef Podłużny