Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie działek w miejscowości Godziesze Małe

   WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.6.2021                                                                                   Godziesze Wielkie, dnia 20 kwietnia 2021 r.

                                                                  

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 704, 245, 254, 258/2, 258/1, 261, 265/2, 270, 277/1, 277/2, 281/3, 290/2, 296, 1102, 305, 316, 323, 322/3, 322/4, 322/2, 330, 336, 340/1, 340/2, 537/7, 537/9, 537/6, 537/8, 537/3, 536/1, 535/1, 530/2, 529/2, 528/4, 526/2, 526/5, 526/6, 1106, 522, 520, 518, 516, 514, 512, 510, 1110, 508, 506, 1115, 504/1, obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.                                                                                              

                                                                 

                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                Józef Podłużny