Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Stobno-Godziesze w zakresie budowy drogi ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Stobno-Godziesze w zakresie budowy drogi ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą".