Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa oświetleniowej lini napowietrrznej, obręb Godziesze Wielkie

 

                                                                     

    IK.6733.1.2019                                                           Godziesze Wielkie, dnia 17.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.1.2019 wydaną w dniu 17.04.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetleniowej linii napowietrznej na terenie części działki nr ewid. 295 obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                             Józef Podłużny