Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o wydajności do 4 m3/dobę, na terenie działek nr ewid. 238/1 i 239 obręb 0016 Stobno VI VII

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                       

                  

IK.6733.15.2020                                                                                                  Godziesze Wielkie, dnia 27 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.15.2020 wydaną w dniu 27 listopada 2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o wydajności do 4 m3/dobę, na terenie działek nr ewid. 238/1 i 239 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.                                                                                                                                            

                                                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                            Józef Podłużny