Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 168/1 i 173 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie

 

IK.6733.3.2021                                                                                                        Godziesze Wielkie, dnia 5 maja 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.3.2021 wydaną w dniu 5 maja 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 168/1 i 173 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.           

                                                                                                          Józef Podłużny
                                                                                                              Wójt Gminy