Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 243/1, 306/5 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.4.2020                                                                                                           Godziesze Wielkie, dnia 13.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.4.2020 wydaną w dniu 13.03.2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć  na terenie działek nr ewid. 243/1, 306/5 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                 Józef Podłużny