Obwieszczenie Starosty Kaliskiego informujące o wydaniu decyzji nr 825.2020 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni na rusztach wraz z kanałem gnojówki o obsadzie 64,87 DJP w zabudowie zagrodowej, na terenie położonym w m. Końska Wieś, zapisanym w ewidencji gruntów jako działka/i nr 753 (obręb 0005 Godziesze Wielkie), gm. Godziesze Wielkie

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego informujące o wydaniu decyzji nr 825.2020 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni na rusztach wraz z kanałem gnojówki o obsadzie 64,87 DJP w zabudowie zagrodowej, na terenie położonym w m. Końska Wieś, zapisanym w ewidencji gruntów jako działka/i nr 753 (obręb 0005 Godziesze Wielkie), gm. Godziesze Wielkie