Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak GM.683.28.2019 ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie,oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 326/2 o pow. 0,0621 ha

 

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak GM.683.28.2019 ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w miejscowości Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 326/2 o pow. 0,0621 ha.