Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś/ć na tereniena terenie działek nr ewid. 334, 28/13, 28/18, 28/4, 62/9, 742/2, 741, 360/1, 362/1, 361/1, 369/1, obręb 0014 Saczyn

                                                                     

    IK.6733.3.2019                                                          Godziesze Wielkie, dnia 07.08.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.3.2019 wydaną w dniu 07.08.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 334, 28/13, 28/18, 28/4, 62/9, 742/2, 741, 360/1, 362/1, 361/1, 369/1, obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie. 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                            Józef Podłużny