Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 stycznia 2020 roku