Interpelacje radnych

Interpelacja złożona w dniu 16.10.2020 roku

 

Interpelacja złożona w dniu 16.10.2020 roku

Odpowiedź na interpelację z dnia 16.10.2020 roku

Interpelacja złożona na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 września 2019 roku

 

Interpelacja złożona na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 września 2019 roku

Odpowiedź na interpelację złożoną na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie

Interpelacja złożona na VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 marca 2019 roku

 

Interpelacja złożona na VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 28 marca 2019 roku

Odpowiedź na interpelację złożoną na VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie