Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

 

Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2023

Załącznik do uchwały