05.03.2021r.- Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze Wielkie

05.03.2021r. - Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwa wielkopolskie.