08.11.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

08.11.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"