10.06.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska Cyfrowa"

10.06.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska Cyfrowa"