17.05.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej”

 

17.05.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej”