17.07.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

 

17.07.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie