20.03.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała"

20.03.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała"