22.03.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj"

22.03.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w systemie zaprojektuj i wybuduj"