24.10.2019r. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"

24.10.2019r. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"