26.02.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy"

26.02.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy"