Ogłoszenie o przetargach

Dokumenty techniczne "Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820km"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Opis techniczny

Projekt stałej organizacji ruchu

Mapy : mapa1   mapa2   mapa3   mapa4   mapa5   mapa6   mapa7   mapa8

          tabela robót ziemnych

 

Lista wiadomości