Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kosztorys ofertowy - załacznik nr 2 do SIWZ

Lista wiadomości