Ogłoszenie o przetargach

05.07.2017r.- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku-zadanie Nr 2"

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy  

Lista wiadomości