Ogłoszenie o przetargach

06.03.2019r.-Zapytanie ofertowe na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejski

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór umowy   

Lista wiadomości