Ogłoszenie o przetargach

10.03.2011 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2"

Numer ogłoszenia: 78661 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłosze

 nia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78197 - 2011 data 09.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, fax. 062 7611053.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyrównaniu istniejącej podbudowy, ułożeniu tłucznia o frakcji 0-63 mm (melafir, garbo itp.) o grubości 10 cm i szerokości 4 m oraz jego zagęszczenie.

 

                                                                                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                             /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości