Ogłoszenie o przetargach

04.09.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu systemowego Krok w przód"

 

Numer ogłoszenia: 328990 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 315460 - 2012 data 27.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, fax. 062 7611053.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

                                                                                             Kierownik
                                                                         
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                       w Godzieszach Wielkich

                                                                                    /-/ Małgorzata Kubiak          

Lista wiadomości