24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze Wielkie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Projekt umowy- Załącznik nr 2