Godziesze Wielkie, dnia 15.07.2019 roku

 

 

Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego
w Godzieszach Wielkich

 

Szanowni Państwo,

którzy w 2018 roku obchodziliście lub w 2019 roku będziecie obchodzić Złote Gody.

Jako małżeństwo 50-lat razem, za dotrzymanie słowa, wzajemne wspieranie i trwanie przy sobie bez względu na okoliczności możecie Państwo otrzymać

„Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Z uwagi na to, że procedura przyznawania medali jest dość długa (około 6 miesięcy) uprzejmie proszę o jak najszybsze złożenie wypełnionego wniosku - do dnia  10.08.2019 roku.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:

- Małgorzata Banaś – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 62 7611089, wew. 26,
- Ilona Gretka - podinspektor Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich , tel. 62 7611089, wew.33.

 

O uroczystości wręczenia medali zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

 

Zgłoszenia można dokonać: Urząd Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 9

               

          Łączę wyrazy szacunku, życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.

                                                                                            
                                                                       Zastępca Kierownika USC
                                                                              Małgorzata Banaś

 

Załączniki:

Wniosek o nadanie  "MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁŻEŃSKIE"

Informacja odnośnie zgody jubilatów na otrzymanie medali

Zasady przyznawania medali

 

 

                                                  

 

                                               

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019