„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Kalisz Gm. Godziesze Wielkie, Obr. Wolica pow. 157,50 ha na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2029 r”.

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

              Wójt Gminy  informuje, iż wykłada na okres 60 dni do publicznego wglądu „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Miasta Kalisz Gm. Godziesze Wielkie, Obr. Wolica pow. 157,50 ha na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2029 r”.

Z niniejszym opracowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Józef Podłużny

Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019