07.11.2014 - Kurenda w sprawie odbioru popiołu w listopadzie i grudniu 2014r.

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że ustalony został harmonogram odbioru selektywnie zebranego popiołu w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wyznaczone zostały następujące terminy z podziałem na obsługiwane miejscowości:

1. 20 listopad i 18 grudzień 2014r. (Bałdoń, Borek, Józefów, Saczyn, Skrzatki, Stobno, Stobno Siódme, Takomyśle, Zajączki Bankowe, Wolica, Żydów);

2. 21 listopad i 19 grudzień 2014r. (Biała, Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Kąpie, Końska Wieś, Krzemionka, Stara Kakawa, Nowa Kakawa, Kakawa-Kolonia, Rafałów, Wola Droszewska, Zadowice).

               Pracownicy Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów odbierać będą popiół zgodnie z listą nieruchomości, których właściciele zgłosili się w Urzędzie Gminy i pobrali worki do tego celu przeznaczone. Worki należy wystawić, w wyznaczonym dniu, przed posesję, do godziny 700.

               Jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany włączeniem się do w/w akcji bądź posiadacie Państwo worki z wiosennej zbiórki popiołu bardzo proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pokój nr. 7, tel. 062 76 11 089 w. 20.

          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

          /-/ Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019