10 lutego 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019