100 mln na „Słoneczne Dachy” w Wielkopolsce – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

100 mln na „Słoneczne Dachy” w Wielkopolsce – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Biuro Rozwoju Powiatu uprzejmie informujemy, że 1 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomi nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w Regulaminie naboru.

Wraz z rozpoczęciem naboru WFOŚiGW w Poznaniu zorganizuje także cykl spotkań informacyjnych, których adresatami będą zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:
– subregion koniński – 04.03.2020 r.
subregion kaliski – 12.03.2020 r. Regionalne Centrum Informatyczno-doradcze OZE przy ZS nr 1 w Liskowie ul. Twórców Liskowa o godz 10:00
– subregion pilski – 19.03.2020 r.
– subregion poznański – druga połowa marca br.

 

W programie spotkań:

  • Fotowoltaika i termomodernizacja –obszary wsparcia w ramach programu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Program Pilotażowy:„Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych”-założenia i warunki dofinansowania
  • „Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych”–omówienie wniosku i dokumentacji konkursowej

Szczegółowe informacje o programie: www.wfosgw.poznan.pl

 

Kontakt z pracownikiem Biura Rozwoju Powiatu:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-43-31

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019