15 marca 2020 roku upływa termin uiszczenia I raty podatku za 2020 r.

INFORMACJA

 

                    Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 marca 2020 roku upływa termin uiszczenia I raty podatku za 2020 r.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie doręczonych decyzji o wymiarze podatku na 2020 rok.

Wpłaty można dokonywać w następujący sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta - sołtysa.

UWAGA! W I kwartale 2020 r. nie będzie możliwości wpłaty podatku u  inkasenta wsi Godzieszki.

 

Wójt Gminy

Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019