Tradycyjnie już – 15 sierpnia - obchodziliśmy w naszej Gminie Święto Plonów – Dożynki w Godzieszach Wielkich.

Niestety, ze znanych wszystkim powodów, tegoroczna impreza nie mogła, w całej rozciągłości, nawiązywać do stylu obchodów do jakiego przywykliśmy przez wiele lat. Musieliśmy zrezygnować z przepięknego, rozśpiewanego korowodu przemieszczającego się po trasie od  godzieskiego Kościoła do Ośrodka w Szwacinie i obrzędów dożynkowych skupiających wcześniej liczną widownię.

To były „Dożynki w Godzieszach" skrojone na miarę określoną przez przepisy epidemiczne. Dostosowaliśmy do nich nasze zachowania, na całe szczęście nie musieliśmy ograniczać inwencji mieszkańców wszystkich naszych wsi, którzy „wydelegowali" przedstawicieli mających złożyć u stóp kościelnego ołtarza piękne, ozdobione kwiatami i owocami bochny chleba z tegorocznego ziarna.

Byliśmy w Kościele razem – delegacje wsi i władze Gminy ( z misternie wyplecionym „gminnym" wieńcem dożynkowym ), wspólnie uczestniczyliśmy w „wielkim akcie dziękczynienia".

Po zakończeniu Mszy Świętej Księża uczestniczący w liturgii obdzielili chlebem jej uczestników.

Było inaczej niż zwykle, ale nie zabrakło serca i wzruszenia.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019