Harmonogram zajęć - Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji
Kakawa – Kolonia 39, tel. 663 664 202

 

Lp.

Zajęcia

Dzień, godzina

1.

Zabawy z językiem polskim i historią od klasy I

poniedziałek, godz. 1500 - 1600

2.

Zajęcia z robotyki / doświadczenia przyrodniczo – chemiczne od klasy I

poniedziałek, godz. 1600 - 1700

3.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas I-IV

poniedziałek, godz. 1700 - 1800

4.

Zabawy i gry z językiem angielskim dla klas 0-IV

czwartek, godz. 1600 - 1700

5.

Zajęcia plastyczne dla klas 0-VIII

czwartek, godz. 1700 - 1800

6.

Warsztaty wspierające rozwój kreatywności dla klas III-VII

sobota, godz. 1100 – 1200

7.

Matematyka dla klas I-V

sobota, godz. 1400 – 1500

 

                                                                                     z up. Wójta Gminy
                                                                                      Małgorzata Banaś
                                                                                       Sekretarz Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019