Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w lipcu 2020 roku

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie.

Od dnia 1 lipca 2020r. na czas remontu, zamknięta zostanie instalacja ZUOK „Orli Staw”, odbierająca dotychczas nasze odpady komunalne. W tej sytuacji odpady te będą musiały być transportowane do punktu odbioru oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, co spowoduje poważne następstwa organizacyjne i finansowe.

W tej sytuacji będziemy zmuszeni do ograniczenia częstotliwości odbioru odpadów z Państwa posesji, co prezentuje zamieszczony harmonogram.

Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i współdziałanie w zakresie ilości przekazywanych odpadów, co umożliwi nam przetrwanie tego krytycznego okresu czasu.

                                                                       Józef Podłużny
                                                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w lipcu 2020 roku

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019