I Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

 

           W dniu 15 kwietnia 2020 r. odbyło się I Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z upływem dotychczasowej kadencji władz, Rada powołała na nową, 5-letnią kadencję Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

    Pan Krystian Kinastowski – Prezes Zarządu,

    Pani Beata Klimek – Wiceprezes Zarządu,

    Pan Krzysztof Nosal – Członek Zarządu,

    Pan Paweł Rajski – Członek Zarządu,

    Pan Józef Podłużny – Członek Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrali:

    Pan Marian Janicki – Przewodniczący,

    Pani Maria Krawiec – Sekretarz,

    Pan Piotr Kuroszczyk – Członek,

    Pan Mariusz Chojnacki – Członek ,

    Pan Marek Zdunek – Członek.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą Politykę Senioralną Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027. Ponadto samorządowcy dyskutowali o problemach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miast, powiatów i gmin z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W świetle przepisów prawa, wybór władz Stowarzyszenia był konieczny do jego dalszego funkcjonowania.

Dziękujemy wszystkim Samorządowcom - Członkom Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska za zrozumienie i obecność na Posiedzeniu Rady.

Strona internetowa SAKO: http://sako-info.pl/i-zwyczajne-posiedzenie-rady-aglomeracji-kalisko-ostrowskiej-2/
Facebook: https://www.facebook.com/aglomeracja/posts/1082126408811329

 

Mateusz Walczak
Specjalista ds. wyboru projektów, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli|
tel. +48 62 5985237

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019