Informacja - 10 października 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 października 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019r.

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019