Informacja dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie w sprawie programu "MOJA WODA"

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie
w sprawie programu „MOJA WODA”

 

         Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 1 lipca 2020 roku uruchomił nabór z programu „MOJA WODA”

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych po przez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej do podlewania terenów zielonych.

Dofinansowanie uzyskać można na zakup, montaż, budowę i uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego ;

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Poziom dotacji to 80% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 5 tys. zł.

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku w tutejszym Urzędzie.

Termin należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 62 7611089 wew. 20.

 

Regulamin naboru oraz szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie WFOŚiGW Poznań.

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

 

                                                                                           Józef Podłużny
                                                                                             Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019