Informacja dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

 

INFORMACJA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

Spadek temperatury i rozpoczęcie sezony grzewczego spowodowało pogorszenie jakości powietrza w naszej Gminie.

Apeluję i przypominam  wszystkim mieszkańcom, że spalanie w piecach do ogrzewania budynków substancji takich jak:

 

  • płyty wiórowe oraz odpady z ich obróbki,
  • odpady komunalne (plastik, guma, folia, pampersy itp.),
  • opony,
  • folie rolnicze,
  • oleje samochodowe, lakiery, farby,
  • odzież,

 

jest całkowicie ZABRONIONE!

Spalanie rzeczy do tego nieprzeznaczonych powoduje przedostawanie się do naszego powietrza toksycznych substancji. Wdychając je narażamy siebie i nasze otoczenie na nieodwracalne skutki zdrowotne.

Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie i środowisko!

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019